Veverky se účastnily Zlatého listu!

Již po páté se Veverky účastnily krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list, které se uskutečnilo minulý víkend. Letos se nám podařilo obsadit starší družstvou tj. 7.-9. třída. Letos se Veverky umístily na úctyhodném šestém místě z dvanácti. Bohužel však toto umístění na postup do celostátního kola nestačí.

Veverky se však nebojí zabojovat, takže se pokusí vyhrát soutěž o nejlepší zpracování dobrovolných úkolů. Výhrou je postup do celostátního kola. Držte jim tedy palce!

A co to vlastně ten Zlaťák je?

Český svaz ochránců je již více než 20 let pořadatelem celostátní přírodovědné soutěže pro děti a mládež Zlatý list. V počtu uspořádaných ročníků již dávno překonal původního pořadatele.

Tradice Zlatého listu sahá až do počátku sedmdesátých let minulého století, kdy vznikl jako soutěž přírodovědných oddílů v rámci tehdejší Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže. Po jejím rozpadu se, stejně jako řada ostatních aktivit, ocitla tato soutěž na pokraji zániku. Naštěstí se dalo dohromady dost lidí, kterým osud soutěže nebyl lhostejný a nenechali ji padnout.

Následovali další ročníky, během kterých se „Zlaťák“, jak soutěži důvěrně přezdívají soutěžící i pořadatelé, stal významnou aktivitou ČSOP a národní kolo každoroční událostí – dlouho očekávaným setkáním oddílů spřízněných nejen zájmem o přírodu. Během let se měnilo krajské uspořádání republiky a z regionálních kol se postupně stala krajská. Soutěž si sice udržela svou tříúrovňovou strukturu, ale místní (resp. oblastní či okresní) kola probíhají jen v některých krajích, kde přetrvává zájmem soutěžících a pořadatelů. V současnosti jsou pořadateli většiny krajských kol základní organizace ČSOP, zájem o Zlatý list jde ale napříč subjekty, které pracují s dětmi.